Kutsu Suomen Pakolaisavun Building Bridges -hankkeen loppuseminaariin

Pakolaisavun ohjaaja Jenny Joensuu keskustelee maahanmuuttajataustaisen äidin kanssa hänen lapsensa leikkiessä vieressä
Tervetuloa Pakolaisavun Building Bridges -hankkeen päätösseminaariin!
Aika: Tiistai 10.3.2020 klo 10–12
Paikka: Kokoustila Jungman, SOSTE, Yliopistonkatu 5, 6. krs, Helsinki
Suomen Pakolaisavussa toteutettiin vuonna 2019 Euroopan neuvoston kehityspankin (CEDB) rahoituksella Building Bridges -hanke, jonka avulla tuettiin maahanmuuttajataustaisten äitien aktiivista kotoutumista. Erityisesti hankkeen avulla haluttiin tukea kotona lapsia hoitavia äitejä sekä yksinhuoltajia.
Hankkeen puitteissa tarjottiin monipuolista ohjausta ja tukea maahanmuuttajataustaisille äideille. Tuen avulla haluttiin laajentaa kohderyhmän tietoisuutta koskien heidän omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan suomalaisessa yhteiskunnassa sekä tarjota tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Hankeen myötä yli 60 perhettä sai tukea ja palveluohjausta. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Suomen Pakolaisavun yksilötyön yksikön, muiden järjestöjen sekä julkisen sektorin palveluntarjoajien kanssa.
10.3.2020 Pakolaisapu järjestää hankkeen loppuseminaarin, jossa esittelemme tuettujen perheiden kanssa työskentelyn pohjalta tehtyjä alustavia johtopäätöksiä maahanmuuttajataustaisten äitien kotoutumisen haasteista.
Tilaisuudessa pohdimme myös yhdessä hankkeen yhteistyökumppanien sekä kohderyhmän parissa työskentelevien tahojen kanssa suosituksia maahanmuuttajatausten äitien kotoutumisen edistämiseksi Suomessa.
Haluammekin kutsua kaikki näiden teemojen parissa työskentelevät mukaan seminaariin! Yhteisen keskustelun ja jaetun tiedon avulla voimme tuottaa vahvemmat suositukset kohderyhmän kotoutumisen edistämiseksi. Seminaari on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajataustaisten perheiden ja äitien kanssa työskenteleville tahoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Lisätietoja seminaarista ja Building Bridges -hankkeesta:
Jenny Joensuu, Building Bridges -hankkeen ohjaaja, p. 044 779 0791
Council of Europe Development Bank
Suomen Pakolaisavun logo