Mentoroinnilla työelämämahdollisuuksia maahanmuuttajille – mentoreita etsitään!

Työelämämentori opastaa maahanmuuttajamiestä.

Miten saada haltuun työnhaun kiemurat, työelämän sääntöihin liittyvä sanomaton tieto ja verkostot uudessa kotimaassa? Yritysmaailmassa paljon käytetystä mentoroinnista on kasvanut hyväksi todettu työkalu myös maahanmuuttajien työllistymistä tukevassa toiminnassa.

Viime kevään aikana 15 maahanmuuttajataustaistatyönhakijaa osallistui Pakolaisavun Sauma-työelämävalmennukseen, jossa sukellettiin viideksi viikoksi työnhakuun sekä työelämätaitoihin liittyvien asioiden pariin.

Yhteensä 19 mentoria tuki osallistujien työnhakua viidellä työpajalla – tämä tarkoitti käytännössä 138 tehokasta vapaaehtoistyön tuntia, jolloin uudet työelämämentorit mahdollistivat hyvin konkreettisia ja tärkeitä askeleita työnhakijoiden matkalla kohti työelämää.

Oman osaamisen sanoittamista ja vahvuuksien miettimistä, ansioluetteloiden ja hakemuskirjeiden kirjoittamista, harjoitushaastatteluja, verkostoitumista sekä työnhakua, työnhakua, työnhakua!

Tämä kaikki oli tuloksekasta: yli puolet osallistujista on tänäänkin suunnannut kohti uutta työpaikkaansa, omia työtehtäviään ja suomalaista työyhteisöä. Osa ryhmästä pääsi haluamaansa koulutukseen. Moni pääsi ensimmäistä kertaa elämässään työhaastatteluihin, mikä oli erityisen voimaannuttavaa.

”Ennen minä pelkäsin. Pelkäsin esimerkiksi suomen kielen puhumista ja ettei yritys haluaisi minua kotimaani takia. Sitten tulin ryhmään ja näin, miten muut kertoivat työhaastatteluistaan. Sanoin itselleni, että jos hekin pääsevät työhaastatteluihin, miksi en minäkin!”, kertoi eräs mentorointiin osallistunut.

Viime kesänä aloitimme myös parimentoroinnin, ja kymmenen mentoriparia aloitti puolivuotisen työskentelyn yhdessä. Parimentorointi luo tilaisuuden pohtia ja purkaa työpaikalla nousseita tilanteita ja kysymyksiä suomalaista työelämää hyvin tuntevan mentorin kanssa.

Nyt etsimmekin uusia mentoreita jakamaan tietoansa töitä etsiville maahanmuuttajille! Mentori tarvitsee toimiakseen ajankohtaista tietoa suomalaisesta työelämästä ja työnhaun keinoista, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä avoimuutta oppia uutta ja kohdata ihmisiä. Pakolaisapu kouluttaa uusia vapaaehtoisia työelämämentoreita 14.–15.9.2019 ja ilmoittautuminen on auki 5.9.2019 asti. https://pakolaisapu.fi/2019/06/25/ilmoittaudu-nyt-suomen-pakolaisapu-etsii-vapaaehtoisia-kotoutumistyohon/

Lisätietoja työelämämentoroinnista:

Jenni Tahvanainen, työelämäyhteistyön suunnittelija, Sauma-hanke, p. 044 734 9297