VAPAAEHTOISTOIMINNAN TULEVAT TAPAHTUMAT

 

19.8.2017 Kahvitellen kaveriksi -alkutapaaminen

Paikka: Lahti

22.8.2017 Vapaaehtoisena Pakolaisavussa -infoilta, ilmoittaudu nyt!

Paikka: Helsinki

29.8.2017 Kaveriksi – naisten kierros, ilmoittaudu nyt!

Paikka: Espoo

9.-10.9.2017 Vapaaehtoisten koulutus – startti syksyyn! Ilmoittaudu nyt!

Kouluttaudu Kaveriksi-tapahtuman järjestäjäksi, Puhutaan!-ryhmän vetäjäksi tai turvapaikanhakijoiden toimintaan.

Paikka: Helsinki

28.9.2017 Kaveriksi-alkutapahtuma, ilmoittaudu nyt!

Paikka: Helsinki

11.10.2017 Kaveriksi – naisten kierros, ilmoittaudu nyt!

Paikka: Helsinki

 

UPCOMING VOLUNTARY ACTIVITIES

 

19.8.2017 Coffee Mates- first meeting

Place: Lahti

22.8.2017 Volunteering for Finnish Refugee Council- info event, sing up now!

Place: Helsinki

29.8.2017 Kaveriksi – women’s round, sign up now!

Place: Espoo

9.-10.9.2017 Training for Volunteers – start for autumn! Sign up now!

Train to be an organizer of a Kaveriksi-event (for Finnish speakers), to run a Let’s Talk- group (for Finnish speakers) or participate in activities with asylum seekers.

Place: Helsinki

28.9.2017 Kaveriksi- first meeting, sign up now!

Place: Helsinki

11.10.2017 Kaveriksi – women’s round, sign up now!

Place: Helsinki