VAPAAEHTOISTOIMINNAN TULEVAT TAPAHTUMAT

30.11.2017 Kaveriksi-alkutapahtuma, ilmoittaudu 29.11. mennessä!

Paikka: Helsinki

13.12.2017 Vapaaehtoisten kehittämis- ja virkistysilta, ilmoittaudu 10.12. mennessä! 

Paikka: Helsinki

18.1.2018 Vapaaehtoisena Pakolaisavussa-infoilta

Paikka: Helsinki

3-4.2.2018 Vapaaehtoisten peruskoulutus

Paikka: Helsinki

 

UPCOMING VOLUNTARY ACTIVITIES

30.11.2017 Kaveriksi-event, Sign up by 29.11.

Place: Helsinki

13.12.2017 Development and recreative night for Volunteers, sign up by 10.12.

Place: Helsinki

18.1.2018 Volunteer for Pakolaisapu-infonight

Place: Helsinki

3-4.2.2018 Basic Training for Volunteers

Place: Helsinki

13.12.2017 Development and recreative night for Volunteers

Place: Helsinki