Ohjeet päivätyökeräyksen järjestämiseen

Päivätyökeräykseen osallistuminen on helppoa. Näin se toimii!

1. Päättäkää keräyspäivä ja ilmoittautukaa mukaan

Keräyspäivä voi olla mikä tahansa päivä kouluvuoden aikana! Kun olette valinneet sopivan päivän, ilmoittautukaa mukaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Suosittelemme keräyssummaksi 15 € / oppilas, mutta koulu voi vapaasti päättää yhteisen keräyssumman. Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 3 viikkoa ennen keräyspäivää.

Keräykseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista. Päivätyön palkasta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksuja. Keräykseen osallistuvat oppilaat on vakuutettu LähiTapiolan kautta.

Päivätyön voi toteuttaa monella tapaa. Se voi olla esimerkiksi:

  • Kotona siivousta tai muuta koti- ja pihatyötä
  • Naapurin tai sukulaisen auttamista
  • Järjestössä tai lähiyrityksessä, esim. kaupassa työskentelyä
  • Myyjäisten, konsertin tai muun tapahtuman järjestämistä

2. Saatte sähköpostitse materiaalit ja ohjeet keräyksen järjestämiseen

Lähetämme teille sähköpostitse materiaalit päivätyökeräyksen järjestämiseen noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. Saatte keräyslomakkeet tulostettaviksi osallistujille sekä ohjeet tuottojen tilittämiseen tilisiirrolla.

Voitte esitellä päivätyökeräyksen kohteen oppilaille ja käsitellä teemaa tunneilla helposti valmiiden materiaalien avulla.

3. Ennen keräyspäivää

Materiaalien saavuttua tiedottakaa oppilaille päivätyökeräyksen ajankohta ja keräyskohde. Pitäkää päivätyökeräykseen liittyvä aamunavaus Pakolaisavun valmiin pohjan avulla, ja innostakaa koko koulu mukaan!

Kopioikaa Pakolaisavun lähettämästä lomakepohjasta kaikille osallistujille keräyslomakkeet ennen keräyspäivää ja käykää oppilaiden kanssa läpi, kuinka täyttää lomakkeet.

Oppilaat sopivat päivän työstä työnantajan kanssa. Suosittelemme minimikorvaukseksi 15 € / oppilas.

4. Oppilaat tekevät päivän työn

Keräyspäivänä oppilas antaa keräyslomakkeen työnantajalle/sponsorille, joka allekirjoittaa sen. Lomakkeen ensimmäisen osan oppilas palauttaa koululle, toinen osa jää työnantajalle.

Päivän työn jälkeen työnantaja maksaa sopimuksen mukaisen palkan tilisiirrolla suoraan Pakolaisavulle. Muistakaa käyttää lomakkeeseen merkittyä koulukohtaista viitenumeroa! Tili- ja viitenumero löytyvät keräyslomakkeesta.

5. Keräyksen jälkeen kerromme tuloksista

Keräyspäivän jälkeen saatte tiedon keräämästänne summasta ja kerromme, mitä päivän työnne mahdollistaa pakolaisille. Ripustakaa saamanne kunniakirja ilmoitustaululle kaikkien luettavaksi ja kertokaa tuloksista aamunavauksessa. Toimitamme teille aiheesta valmiin aamunavaustekstin.