Kurvin seminaarissa pohdittiin palvelujärjestelmien uudistuksia

Pakolaisavun Kurvi-projektin aamiaisseminaari kokosi viranomaisia ja sosiaalityön ammattilaisia keskustelemaan palvelujärjestelmän muutoksista ja niiden vaikutuksista maahan muuttaneiden arkeen. Seminaarissa haettiin selkeyttä uusiin käytäntöihin ja etsittiin yhdessä ratkaisuja umpikujilta vaikuttaviin tilanteisiin. 

Suomen palvelujärjestelmä on muuttunut reippaalla tahdilla viimeisen vuoden aikana. Näkyvin uudistus on ollut perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle vuoden alussa, kun taas täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat edelleen kuntien hoidossa. Siirron jälkeen Kelan palvelut ovat ruuhkaantuneet ja käsittelyajat venyneet paikoin yli lain sallimien rajojen.  Sosiaalityössä on myös nähty, kuinka kiireessä tehdyt virheelliset päätökset ovat vaikeuttaneet monen elämää.

Joustamattomat rakenteet estävät kotoutumista

”Maahan muuttaneiden nuorten aikuisten on erityisen vaikeaa päästä osaksi yhteiskuntaa”, Kurvi-projektin hankejohtaja Harri Nieminen totesi projektin järjestämässä aamiaisseminaarissa 22.3.2016.

Kurvin asiakaskuntaan kuuluvat maahan muuttaneet nuoret aikuiset ovat usein tulleet Suomeen ilman varsinaista koulutusta, työkokemusta tai virallista henkilöllisyystodistusta. Ilman oikeanlaisia papereita suomalaisessa yhteiskunnassa on vaikea päästä elämässä eteenpäin, vaikka motivaatiota ja kykyjä olisikin. Usein ongelmaksi muodostuvat juuri rakenteet, jotka eivät tunnista maahan muuttaneiden tilanteita.

Aamiaisseminaari 22.3.: Joustamattomat rakenteet ja kotoutuminen

Kutsu aamiaisseminaariin:

Joustamattomat rakenteet ja kotoutuminen
Maahan muuttaneiden nuorten historiattomuus ja haasteet yhteiskunnassa 

Aika: tiistai 22.3.2016 klo 8.30–11

Paikka: Eurooppa-sali (Malminkatu 16, Helsinki)

Kurvi-projektin asiakkaat, nuoret aikuiset, ovat muuttaneet Suomeen täysi-ikäisyyden kynnyksellä. He tulevat usein kriisialueilta, valtioista, joiden yhteiskuntarakenne on usein vuosia kestäneiden konfliktien seurauksena romahtanut – järjestäytynyttä yhteiskuntaa ei ole ollut olemassakaan heidän elinaikanaan.

Yhteiskunnalliset esteet hankaloittavat maahan muuttaneiden nuorten kotoutumista

Minkälaisiin esteisiin maahanmuuttajanuoret törmäävät tavoitellessaan hyvää elämää Suomessa? Miltä Suomen koulutus- ja palvelujärjestelmät näyttävät nuorten näkökulmasta? Miten voimme edistää konkreettisesti pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten nuorten kotoutumista, sen sijaan että vain toistetaan mantroja kielen ja kulttuurin omaksumisesta?

Suomen Pakolaisavun ja Into Kustannuksen julkaisema teosKiertoteitä vastaa näihin kysymyksiin nuorten omien tarinoiden, sosiaalialan ammattilaisten ja tutkijan näkökulmasta. Kirja julkaistaan maahan muuttaneita nuoria tukeneen Suomen Pakolaisavun Kurvi-projektin päätösseminaarissa torstaina 5.11.2015.