När det inte går att åka hem

Finlands Flyktinghjälp har över 50 års erfarenhet av att hjälpa flyktingar och migranter. Vår mission är att förbättra flyktingar och migranters rättigheter samt att hjälpa dem göra det som kan kännas som slutet, till en ny början. Vår vision är att flyktingar och migranter är jämlika, delaktiga och engagerade medlemmar i samhället. Flyktinghjälpen är en religiöst och politiskt obunden organisation och en nära partner till FN:s flyktingorganisation UNHCR.