Finlands Flyktinghjälp

Finlands Flyktinghjälp är en 50-årig expert på internationellt flyktingarbete, vars främsta uppgift är att hjälpa flyktingar och immigranter till en ny start och att främja deras grundläggande rättigheter. Flyktinghjälpen är en religiöst och politiskt obunden organisation, som är samarbetspartner till FN:s flyktingorganisation UNHCR i Finland.

Ge en gåva | Vad vi gör | Ta kontakt

koulutuksella

Ge en gåva

Det finns 60 miljoner flyktingar i världen. Med din hjälp kan vi erbjuda en ny start. För t.ex. 52 euro kan vi erbjuda en flykting läskunnighet och nycklar till ett bättre liv.Du kan hjälpa dem, som har förlorat allt.


Välj ett belopp och donera, eller donera på konto FI71 8000 1300 2236 67 (DABAFIHH) med referens 6460. Insamlingstillstånd: POL-2015-6073

Vad vi gör

Finlands Flyktinghjälp stöder flyktingar och immigranter i vardagen och hjälper dem att bli aktiva medlemmar i samhället.

Kiitos

Utbildning är en väg ut ur fattigdomen

Vi stöder flyktingarnas förmåga att med hjälp av vuxenutbildning själva skaffa sig en utkomst i utdragna flyktingsituationer i våra projektländer Uganda, Sierra Leone, Liberia och Myanmar.

Arbete för att förebygga konflikter

Vi stärker medborgarsamhället i länder som återhämtar sig från konflikter. Vi främjar boendetrivseln på heterogena bostadsområden i Finland med stöd av grannmedling.

Kamratstöd och organisationsarbete

Vi ordnar studie- och kamratstödsgrupper och stärker flyktingarnas och invandrarnas egna organisationer.

Ungdomarna får en inriktning för sitt liv

Vi hjälper ungdomarna att hitta sina egna resurser och metoder att klara sig i utmanande livssituationer.

Främjande av flyktingarnas rättigheter

Vi deltar i den offentliga debatten och påverkar det politiska beslutsfattandet.

Ta kontakt

Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
tel. (09) 696 2640 (9 a.m. – 16 p.m. EET)
fax (09) 876 4271

toimisto@pakolaisapu.fi

Personel

E-post: förnamn.efternamn@pakolaisapu.fi

Annu Lehtinen
Verksamhetsledare
044 7191 771


Leena Kumpulainen
Chef för utrikesarbete
040 543 4541


Jaakko Rämö
Chef för ekonomi
045 114 7797


Tea Saloranta
Chef för kommunikation
0447543298


Ben Malinen
Chef för inrikesarbete
0447613721