OHJEET PÄIVÄTYÖKERÄYKSEN JÄRJESTÄMISEEN

Jo neljän oppilaan päivän työllä yksi pakolainen oppii lukemaan!

OPETTAJA/OPPILASKUNTA – ILMOITTAUDU TÄSTÄ