Pakolaisuus maailmalla

Konfliktien ja vainon vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä on maailmassa enemmän kuin koskaan aiemmin. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan 60 miljoonan pakolaisen rajapyykki ylittyi ensimmäistä kertaa vuoden 2015 aikana. Pakolaisia oli viime vuoden lopulla 65,3 miljoonaa. Pakolaisten määrä kasvoi vuonna 2015 suomalaisten verran, 5,8 miljoonalla.

Suuri osa maailman pakolaisista, noin 41 miljoonaa, asuu kotimaansa rajojen sisäpuolella. Kehitysmaat  vastaanottavat eniten kotimaastaan paenneita pakolaisia. Väkilukuun suhteutettuna pakolaisia on eniten Libanonissa, 183 ihmistä tuhatta asukasta kohti. Lukumäärällisesti eniten pakolaisia on puolestaan Turkissa, arviolta 2,5 miljoonaa vuoden 2015 lopussa.

Merkittävin pakolaisuuden aiheuttaja on yhä Syyrian sota, joka alkoi vuonna 2011. Syyriasta on paennut ulkomaille yli 4,8 miljoonaa ihmistä, minkä lisäksi maansisäisiä pakolaisia on 6,6 miljoonaa. Yli puolet maailman pakolaisista on kotoisin Syyriasta, Afganistanista ja Somaliasta.

Vuonna 2015 jätettiin ennätysmäärä turvapaikkahakemuksia, yli kaksi miljoonaa, joista 1,2 miljoonaa EU:n jäsenmaissa. Eniten turvapaikkahakemuksia, 441 900, jätettiin  Saksaan. Toiseksi eniten, 172 700 hakemusta, jätettiin Yhdysvaltoihin, jonne hakeuduttiin pakoon etenkin Keski-Amerikan väkivaltaisuuksia. Merkittävästi aiempaa enemmän turvapaikkahakemuksia jätettiin myös Ruotsissa, 156 000, ja Venäjällä, 152 500.

Vuoden 2015 aikana Eurooppaan pyrki yli miljoona pakolaista Välimeren kautta. Matkan aikana kuoli tai jäi kateisiin 3770 ihmistä.

Pakolaisten mahdollisuus palata kotiin on jatkunut heikkona viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2015 vain 201 400 pakolaista kykeni palaamaan kotimaahansa, useimmissa tapauksissa Afganistaniin, Sudaniin ja Somaliaan. Vuoden 2014 luku, 126 800, oli matalin kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana.

Miehiä ja naisia on pakolaisina lähes saman verran. Yli puolet maailman pakolaisista on alle 18-vuotiaita lapsia. Lasten osuus pakolaisista on ollut jatkuvassa nousussa.

Luvut perustuvat UNHCR:n tilastoihin vuodelta 2015. Lisätietoa maailman pakolaistilanteesta voit lukea täältä.