Pakolaisuus

Näiltä sivuilta löydät tietoa pakolaisuudesta niin Suomessa kuin maailmalla. Olemme koonneet yhteen myös yleisimmin käytetyt termit, jotka löydät sanastosta. Esittelemme myös erilaisia ratkaisuja, joita tilanteen helpottamiseksi tulisi tehdä.

UNHCR / L.PrickettYhdistyneiden kansakuntien pakolaissopimus määrittelee pakolaiseksi henkilön, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rotunsa, etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuutensa tai poliittisen käsityksensä takia tai sen takia, että hän kuuluu tiettyyn yhteiskuntaryhmään, ja joka oleskelee sen maan ulkopuolella, jonka kansalainen hän on, ja joka mainitun uhan vuoksi ei voi tai halua palata takaisin kotimaahansa.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14. artiklan mukaan jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. Palautuskiellon mukaan pakolaista ei saa palauttaa sellaisten alueiden rajoille, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan rodun, uskonnon, kansalaisuuden ja tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

Vainon lisäksi ihmiset voivat olla pakotettuja lähtemään monista muista syistä. Väkivalta ja konfliktit ovat yleisimpiä syitä pakolaisuuteen. Enenevissä määrin myös luonnonolosuhteiden muutokset, kuten kuivuus ja tulvat ajavat ihmisiä alkuperäisiltä asuinalueiltaan.

Muun syyn kuin henkilökohtaisen vainon perusteella paenneille voidaan myöntää turvapaikan sijaan oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella.