Työ maailmalla

Pakolaisapu antaa konflikteista kärsineille pakolaisille ja paluumuuttajille käytännöllistä lukutaito-opetusta sekä ammatti- ja pienyrittäjyyskoulutusta. Koulutus antaa avaimet osallistumiseen ja toimeentuloon eikä sen hyötyjä voi ottaa pois. Tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja tukea pakolaisten ja paluumuuttajien omatoimisuutta vahvistamalla heidän kykyjään ja itseluottamustaan.

Uganda: Tietoa ja käytännön taitoja pakolaisille
Liberia: Aikuiskoulutuksen avulla kohti kestävää rauhaa
Sierra Leone: Yhteiskunnan rakentamista sodan jälkeen
Myanmar: Ammattikoulutuksesta eväitä paluumuuttoon

Uganda: Tietoa ja käytännön taitoja pakolaisille.

Uganda on merkittävä pakolaisten vastaanottajamaa. Naapurimaiden, kuten Kongon demokraattisen tasavallan ja Etelä-Sudanin konfliktit heijastuvat maan pakolaismäärään. Suomen Pakolaisapu on ainut Ugandassa toimiva kansainvälinen järjestö, joka on erikoistunut aikuiskoulutustyöhön pakolaisten keskuudessa.

Possiano Teretere kannustaa Ndakala Njalengaa kokeilemaan uusien kasvien kasvattamista.

Vahvistamme pakolaisten toimeentuloa järjestämällä koulutuksia pienyrittäjyydestä ja mentoroimalla pakolaisten omien kiinnostuksen kohteiden ympärille perustamia ryhmiä. Tuemme pakolaisten järjestöjä kouluttamalla niiden avainhenkilöitä vastaamaan paremmin pakolaisten tarpeisiin. Teemme nuorisotyötä, jossa lisätään nuorten valmiuksia itsenäistyä ja parantaa toimeentuloaan sekä koulutusmahdollisuuksiaan. Lisäksi annamme toiminnallista lukutaito- ja englannin opetusta yhdistettynä käytännön toimeentuloa vahvistaviin projekteihin.

Maatoimistomme sijaitsee Kampalassa. Koulutustoimintaa Kyaka II:n, Kyangwalin ja Nakivalen pakolaisasutusalueilla sekä kapunkipakolaisten keskuudessa Kampalassa. Syksyllä 2015 aloitimme aikuiskoulutuksen Pohjois-Ugandassa Adjumanissa. Toiminta Ugandassa alkoi vuonna 1997.

Ugandassa on noin 400 000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa, joista suurin osa on Kongon demokraattisesta tasavallasta. Lisäksi maassa on runsaasti pakolaisia muun muassa Etelä-Sudanista ja Somaliasta.

Ugandan pakolaisasutusalueilla on käytäntönä tarjota pakolaisille asuinpaikka sekä maatilkku, jota viljelemällä pakolaiset voivat ansaita elantonsa. Tämän tarkoituksena on tukea pakolaisten omavaraisuutta ja itsenäistä tulonhankintaa. Käytännön taitoja vahvistavien koulutuksiemme tavoitteena on kasvattaa pakolaisten kykyä parantaa omaa ja perheen hyvinvointia ja toimeentuloa pakolaisuudessa ja valmistaa heitä paluumuuttoon.

Liberia: Aikuiskoulutuksen avulla kohti kestävää rauhaa

Länsiafrikkalainen Liberia oli sisällissodan takia poikkeustilassa vuoteen 2004 asti. Pitkän sodan vuoksi maan yleinen koulutustaso on alhainen ja aikuisväestöstä 73 prosenttia on lukutaidottomia.

Liberia_lukutaito_Jenni Hamara

Maatoimistomme sijaitsee Monroviassa. Järjestämme toiminnallista lukutaito-opetusta ranskan kielellä norsunluurannikolaisille pakolaisille Bahnin ja PTP-pakolaisleireillä sekä liberialaisille leirien lähikylissä englanniksi. Toiminta Liberiassa alkoi vuonna 1999.

Koulutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ihmisten kykyjä pakolaisleireillä sekä Nimban itäisen raja-alueen yhteisöissä. Lukutaitokoulutuksen myötä syntyy keskustelua yhteisöjen kehityskysymyksistä ja ihmiset rohkaistuvat oma-aloitteisuuteen. Uusien taitojen seurauksena kohonnut omanarvontunto parantaa aikuisten kykyä tasavertaiseen osallistumiseen.

Liberian opetusministeriö suosittelee Suomen Pakolaisavun ja NAEAL:in yhdessä tuottamaa lukutaito-ohjelmaa ja opetusmateriaalia käytettäväksi kansallisella tasolla aikuisopetuksessa. Edistämme lukutaito-ohjelman leviämistä eri puolillle maata koordinoimalla yhteistyötä maan aikuiskasvatustoimijoiden kanssa.

Sierra Leone: Yhteiskunnan rakentamista sodan jälkeen

Sisällissodan 1991-2002 aikana kaksi kolmasosaa sierraleonelaisista joutui pakenemaan kodeistaan. Maan aikuisväestöstä noin 70 prosenttia on lukutaidottomia. Aikuisten toiminnallisella lukutaitokoulutuksella ja nuorten ammattikoulutuksella lisäämme tasavertaista osallistumista ja parannamme ihmisten sosio-ekonomista asemaa. Tarjoamme ammattikoulutusta syrjäytyneille ja erityisesti vammaisille nuorille.

koulukeräys

Maatoimistomme sijaitsee Bon kaupungissa, jossa myös nuorison ammattikoulutushanke toteutetaan. Tukemamme järjestön lukutaitoryhmiä toimii useissa eri maakunnissa Sierra Leonessa.Toimintamme Sierra Leonen paluumuuttajayhteisöissä alkoi sisällissodan päätyttyä vuonna 2003.

Tuottamassamme aikuisten lukutaito-ohjelmassa ja oppimateriaalissa hyödynnetään osallistumista painottavaa REFLECT-menetelmää, joka takaa, että lukutaitoa opitaan arjen tarpeisiin. Siten aikuiset oppivat konkreettisia tapoja parantaa perheensä ja kylänsä hyvinvointia ja toimeentuloa.

Koulutusta annetaan käytännön taitojen lisäksi terveydenhoidon alalla. Ammattikoulutukseen sisältyy työharjoittelu ja koulutuksen jälkeen tuemme nuorten työllistymistä.

Myanmar: Ammattikoulutuksesta eväitä paluumuuttoon

Suomen Pakolaisapu toimi myanmarilaisten pakolaisten parissa pakolaisleireillä Thaimaassa vuoteen 2014 saakka. Pakolaisapu jatkaa nyt samojen etnisten vähemmistöjen tukemista Myanmarin puolella, Kayahin osavaltiossa. Pakolaisavun koulutukset ovat tarkoitettu paluumuuttajille, maansisäisille pakolaisille ja maalaisyhteisöille. Toiminnassa keskitytään erityisesti nuorten aikuisten ja naisten tukemiseen.

myanmar_amis_pieni

Suomen Pakolaisapu aloitti toiminnan Myanmarissa kesäkuussa 2015. Toiminnan on suunniteltu jatkuvan ainakin vuoteen 2023 asti.

Työ on aloitettu ammatillisella koulutuksella. Pakolaisapu tarjoaa kuuden viikon ammatillista koulutusta paluumuuttajille ja maan sisäisille pakolaisille ammattikoulussa Loikawissa. Työ paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa on käynnistymässä. Suunnitelmissa on lisätä tietoa oikeudellisista kysymyksistä, tukea nuorten verkostoja sekä haavoittuvissa asemissa olevia naisia. Pakolaisavulla on toimipisteet Yangonissa ja Loikawissa.