Vapaaehtoistyöntekijä Ugandaan

Haemme vapaaehtoistyöntekijää maatoimistollemme Kampalaan.

Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti arjessa ja yhteiskunnan jäseninä. Kehitysyhteistyössään Suomen Pakolaisapu keskittyy pakolais- ja paluumuuttotilanteisiin. Toimintamuotoina ovat aikuiskoulutus, yhteisökehitys ja paikallisten järjestöjen vahvistaminen.

Vapaaehtoinen toimii Suomen Pakolaisavun Ugandan maatoimistossa, joka toteuttaa pakolaisten aikuiskoulutukseen keskittyviä hankkeita. Toiminnan tavoitteena ovat pakolaisten elinolojen parantaminen ja arjen vahvistaminen sekä paluumuuttoon valmistaminen aikuiskoulutuksen avulla.

Pakolaisapu toimii kahdeksalla Ugandan valtion perustamalla asutusalueella, joissa toiminta kohdistuu pääasiassa Etelä-Sudanin tasavallasta, Kongon Demokraattisesta tasavallasta ja Ruandasta paenneille pakolaisille. Koulutus keskittyy toiminnallisen luku- ja laskutaidon opiskeluun paikalliskielillä ja englanniksi, sekä myös mm. yrittäjyyteen, säästämiseen ja maatalouteen. Demokratian vahvistamiseen tähtäävä kansalaiskasvatus on myös osa nuorille ja johtajille suunnattua opetusta. Tämän ohella Pakolaisapu toimii kaupunkipakolaisten parissa Kampalassa, jossa tuetaan pakolaisten omien järjestöjen antamaa aikuiskoulutusta.

Vapaaehtoisen tehtävät

Työkenttä on motivoiva ja toiminnan tulokset nähtävissä. Hankkeet ovat melko suuria ja niissä tapahtuu paljon. Tiedotus ja varainhankinnan tukeminen ovat tämän vuoksi vapaaehtoisen keskeisin tehtävä. Toiminnasta ja tapahtumista sekä hankkeen vaikutuksista kirjoittaminen ja valokuvaus ovat vapaaehtoisen työnkuvan pääosassa.

Vapaaehtoisen toivotaan kirjoittavan henkilötarinoita ja Pakolaisavun työtä taustoittavia juttuja Pakolaisavun verkkosivulle ja mahdollisuuksien mukaan myös järjestön ulkopuolisiin medioihin sekä tuottavan materiaalia Pakolaisavun sosiaalisen median kanavia varten. Vapaaehtoisjakson ajankohdasta riippuen tehtäviin voi kuulua myös Ugandan vuoden pakolaisnaisen valinnan organisointi ja aiheesta tiedottaminen.

Vapaaehtoisen toivotaan myös osallistuvan pakolaisjärjestöjen tiedotusstrategian luomiseen kouluttamalla järjestöjen jäseniä, jos vapaaehtoisella on aiheesta kokemusta. Lisäksi tehtäviin voi kuulua blogin pitäminen ja muu tiedotuksellinen työ sekä varainhankinnan tukeminen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Työnkuvaa voidaan osin tarkentaa vapaaehtoisen taustan ja kokemuksen mukaan.

Vapaaehtoisen koulutus ja/tai kokemustaustaksi sopii erityisesti tiedotus- ja mahdollisesti opetusala. Lisäksi edellytetään kiinnostusta pakolais- ja kehityskysymyksiin. Kokemus järjestötyöstä ja omakohtainen kokemus kehitysmaista ovat merkittävä etu. Myös valo- ja mahdollisesti videokuvauskokemus on toivottavaa.

Tehtävästä suoriutuminen edellyttää joustavaa asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sopeutumista vaatimattomiin olosuhteisiin kenttämatkoilla.

Toimintaympäristö

Vapaaehtoisen vapaaehtoistyöpaikkana on pääkaupunki Kampala, josta tehdään kenttämatkoja pakolaisten asuma-alueille Pohjois-, Länsi- ja Etelä-Ugandassa. Matkustus tapahtuu Pakolaisavun kustantamana ja tiimin kanssa.

Pakolaisapu auttaa käytännön järjestelyissä ja asunnon etsimisessä Kampalasta. Vuokrat pääkaupungissa ovat melko korkeat ja asumiskustannukset voivat kohota lähelle suomalaista hintatasoa. Elinkustannukset vaihtelevat vapaaehtoisen kulutustottumusten mukaan, mutta keskimäärin hintataso on noin kolmanneksen suomalaista alhaisempi.

Kenttäolosuhteet ovat vaatimattomat. Pakolaisasutusalueilla Pakolaisapu järjestää majoituksen omassa vierashuoneessa. Huoneet ovat pienet ja siistit, mutta ilman mukavuuksia, kuten jääkaappia. Generaattori tai aurinkoenergia tuottaa sähköä päivällä. Päivittäiset kulut ovat pienet: lounas maksaa noin 1,5 €.

Yleisesti ottaen turvallisuus on Ugandassa ja pakolaisten asuma-alueilla kohtuullisen hyvä, kuten myös maan perusinfrastruktuuri.

Vapaaehtoisen esimiehenä toimii Pakolaisavun suomalainen Ugandan maajohtaja, jolla on monivuotinen maa- ja asiantuntemus. Työparina voi olla myös paikallinen Pakolaisavun työntekijä.

Suomen Pakolaisapu maksaa vapaaehtoisen mahdolliset viisumi- ja työlupakulut sekä pienen paikallisen ruokarahan kenttämatkoilla ja avustaa vuokrakustannuksissa. Vapaaehtoistyöjakson kesto voi olla 4-12 kk vapaaehtoisen omasta toiveesta riippuen. Pakolaisavun puolelta toiveena on, että vapaaehtoinen voisi aloittaa jo keväällä 2018, mutta ajankohdasta voidaan neuvotella.

Jos kiinnostuit vapaaehtoistehtävästä, lähetä hakemuksesi meille viimeistään 9. helmikuuta 2018 osoitteeseen ruut.tolonen@pakolaisapu.fi.

Lisätietoa muualla internetissä: