Vuoden kotoutumisteko -tunnustus Kotoklubi Kaneli -toiminnalle

Suomen Pakolaisapu myöntää Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen Kotoklubi Kaneli -toiminnalle. Helsingin kaupungin järjestämä Kaneli-toiminta tukee etenkin kotona lapsen kanssa olevien maahan muuttaneiden vanhempien kielen oppimista ja integraatiota.

”Arvostamme sitä, että Suomen Pakolaisapu on nähnyt leikin ja Kotoklubi Kaneli -toiminnan merkityksellisyyden ja päätti palkita työmme. Kanelissa on kyse ihmisten osallisuudesta ja kohtaamisesta: toiminnasta, joka palvelee sekä suomen- että muunkielisiä ja niin lapsia kuin aikuisia”, sanoo Helsingin leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminnan päällikkö Hanna Linna.

Suomen Pakolaisavun hallitus perustelee Kotoklubi Kanelin valintaa tunnustuksen saajaksi sillä, että kaupungin leikkipuistoissa ja perhetaloissa järjestettävä Kaneli-toiminta yhdistää kaikkia kaupunkilaisia. Tämä kuvaa hyvin sitä, ettei kotoutuminen ole vain maahanmuuttajan itsensä sopeutumista Suomeen, vaan monensuuntainen prosessi, joka edellyttää myös kantasuomalaisten ja yhteiskunnan tukea.

Vuonna 2016 Helsingin kaupungin hankkeena alkanut Kaneli-toiminta on laajentunut jo 13:een leikkipuistoon ja perhetaloon eri puolille Helsinkiä. Lisäksi Kaneli-toiminta on vakiinnuttanut paikkansa leikkipuistotoiminnassa, ja jatkossa Kaneli-toimintaryhmät tulevat pyörimään kaikissa Helsingin alueellisissa leikkipuistoyksiköissä.

Kaneli-ryhmissä suomen kieltä opetellaan toiminnallisesti laulujen ja leikkien kautta. Lapset ja aikuiset oppivat nopeasti ja ennakkoluulottomasti uusia sanoja leikin lomassa monikielisessä ympäristössä. Toiminta on maksutonta, ryhmät ovat avoimia kaikille eikä niihin ole ennakkoilmoittautumista.

Toiminnan kohdentuminen erityisesti pienten lasten vanhemmille oli yksi perusteista, miksi tunnustus haluttiin osoittaa Kotoklubi Kanelille.

”Lasta kotona hoitavat vanhemmat eivät ole TE-palveluiden piirissä ja jäävät yleensä siksi syrjään virallisesta kotouttamistoiminnasta. Tämän vuoksi erityisesti he tarvitsevat mahdollisuuksia suomen kielen opetteluun ja kohtaamisiin, joissa kielen harjoittelu on mahdollista”, Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen sanoo.

Arkielämän suomen oppimisen lisäksi Kotoklubi Kanelin tavoitteena on, että myös Helsingissä asuvat ja sinne muuttavat vieraskieliset lapsiperheet löytävät leikkipuistot ja perhetalot.

”Niiden kautta lapsille löytyy leikkikavereita ja vanhemmille vertaissuhteita, ja perheet löytävät paikkansa uudessa kotikaupungissa aktiivisina toimijoina, asukkaina tai vierailijoina. Näin oman verkoston puuttuminen, vähäinen kielitaito ja mahdollinen yksinäisyyden kokemus ei hankaloita tai hidasta kotoutumista”, kertoo Linna. 

Pakolaisavun Lehtinen pitää arvokkaana sitä, että Kotoklubi Kaneli tutustuttaa maahanmuuttajat suomalaisiin leikkipuistoihin.

”Leikkipuistossa käyminen yhdistää suomalaisessa yhteiskunnassa kaikenlaisia äitejä, isiä ja lapsia. Leikkipuisto on monille pienten lasten vanhemmille merkittävä sosiaalisen kohtaamisen alue. Myös maahan muuttaneille se voi toimia kohtaamispaikkana, joka tarjoaa uusia sosiaalisia suhteita ja näin kannustaa heitä eteenpäin kotoutumispolullaan.”

Vuoden kotoutumisteko -tunnustus jaettiin keskiviikkona 1. marraskuuta Ostrobotnialla Helsingissä.  Tunnustuksen suojelijana toimi työministeri Jari Lindström (sin.). Kotoklubi Kaneli valittiin Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen saajaksi 31 ehdotuksen joukosta.

Vuoden kotoutumisteko -tunnustus jaetaan taholle, joka on toiminut positiivisena esimerkkinä maahan muuttaneiden henkilöiden Suomeen kotoutumisessa. Tunnuksella kannustetaan kotouttamistyötä tekeviä tahoja kehittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä kotoutumisen edistämiseksi. Tunnustuksen myöntämisen kriteerinä on, että tunnustuksen hakuhetkellä tunnustuksen saajan tulee olla edelleen aktiivisesti jatkamassa toimintaa, jolle tunnustusta haetaan.