Minä ja Pakolaisapu: Suvi Niemelä

Lyhyetkin kohtaamiset vapaaehtoisten kanssa voivat olla turvapaikanhakijoille todella merkityksellisiä, sanoo Pakolaisavun vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Suvi Niemelä.

1. Mitä työhösi kuuluu?

Suunnittelen ja kehitän vapaaehtoistoiminnan eri muotoja. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten vapaaehtoistehtävien ja siihen liittyvien koulutusten ja perehdytysten suunnittelua. Tuen vapaaehtoisia toiminnan aikana ja vedän Pakolaisavun vapaaehtoistoiminnan tiimiä.

Lisäksi työhöni kuuluu viestintää, arviontityötä ja yhteistyötä olennaisten tahojen, kuten vastaanottokeskusten ja erilaisten kototutumispalveluiden järjestäjien kanssa.

2. Millainen on tyypillinen Pakolaisavun vapaaehtoinen?

Tyypillinen vapaaehtoinen on aika usein nainen. Meillä on hyvin monen ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia vapaaehtoisia: opiskelijoista eläkeläisiin, työssäkäyvistä työelämän ulkopuolella oleviin. Kaikkia yhdistää halu toimia ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Ihmiset hakeutuvat meille, koska haluavat tehdä maahan muuttaneiden kotoutumisesta ja uuden elämän aloittamisesta helpompaa. Vapaaehtoistyö on myös mahdollisuus kokea ja oppia uutta. Moni haluaakin ymmärtää paremmin pakolaisuutta.

Vapaaehtoistyötä ei tarvitse aloittaa kylmiltään: Meillä on isompi kaksi päivää kestävä koulutus, jossa käsitellään pakolaisuuteen, kotoutumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja sekä niitä vapaaehtoistehtäviä, joita kukin on tullut tekemään. Olemme tulleet siihen tulokseen, että tämä on hyvä tapa toimia. Vapaaehtoisen on helpompi lähteä tehtävään, kun hän on saanut pohtia tulevaa yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa.

3. Millaista palautetta turvapaikanhakijat antavat toiminnasta?

Olemme juuri toteuttaneet kyselyn, jossa tiedustelemme turvapaikanhakijoilta ja kotoutumisen piirissä olevilta, minkälaista toimintaa he toivoisivat. Vastausten perustella he haluavat tutustua suomalaisiin ja oppia kieltä.

Näemme, että Pakolaisavun Kaveriksi-tapahtumat mahdollistavat kohtaamisia ja Puhutaan!-toiminta kielen harjoittelua. Turvapaikanhakijoille toiminta tuo vaihtelua elämäntilanteeseen, jossa tulevaisuus tuntuu epävarmalta, kun elämä on välitilassa ja arkeen liittyy paljon odotusta ja huolta. Se, että arjessa tapahtuu jotain erilaista, voi olla heille todella merkityksellistä.

4. Mitkä taidot ovat keskeisiä työssäsi?

Tässä työssä on todella tärkeää ymmärtää miten ihmiset toimivat ja ajattelevat, mikä heitä motivoi ja mikä kuormittaa liikaa. Minun täytyy myös tuntea maahan muuttaneen yhteiskunnassa kulkema polku ja se, mitä vastaanotto- ja kotouttamispalvelut pitävät sisällään. Virallisen järjestelmän rinnalla tulee myös yksilön oma vointi, eli sopeutumiseen ja omien kokemuksiensa käsittelemiseen liittyvät asiat.

Erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin mukautuminen on työssäni todella tärkeää. Yhtenä päivänä voin käydä vetämässä koulutuksia ja infotilaisuuksia isoille ryhmille, toisena taas saatan matkustaa tapaamaan paikallisryhmiä.

5. Milloin koet onnistuneesi työssäsi?

Vapaaehtoistoiminta on mahdollisuus molemminpuoliseen oppimiseen. On ihana kuulla tai lukea palautteesta, kun joku ihminen kertoo oppineensa tai oivaltaneensa jotain toiminnan tai koulutuksen kautta. Vapaaehtoinen on saattanut miettiä, uskaltaako hän lähteä mukaan toimintaan tai miten hän tulee pärjäämään. Moni on jännittänyt suuren ryhmän vetämistä ilman yhteistä kieltä. Epävarmuudesta huolimatta he ovat hypänneet tuntemattomaan ja löytäneet itsestään uusia puolia sekä rohkeutta mennä uusiin tilanteisiin.

Epäilys voi vaivata myös turvapaikanhakijaa, joka miettii, ettei jaksaisi lähteä tapaamaan tuntemattomia ihmisiä tai yrittää pitää hauskaa, kun oma tilanne on niin stressaava. Jokin pieni asia kuten se, että vapaaehtoinen henkilökohtaisesti pyytää häntä mukaan, voi kuitenkin saada hänet lähtemään.

On hienoa, miten ohimenevätkin kohtaamiset ovat olleet todella merkityksellisiä ja vaikutuksiltaan pitkäaikaisia. Eräs vapaaehtoinen kertoi tavanneensa ratikassa turvapaikanhakijan, joka oli tullut kiittämään häntä vuoden takaisesta retkestä.

6. Minkä asian toivoisit olevan vuoden päästä toisin?

Vapaaehtoistoiminta on mahdollisuus vaikuttaa ja viedä yhteiskuntaa pienen askelin haluamaansa suuntaan. Toivon, että yhä useampi ymmärtäisi omien tekojensa merkityksellisyyden ja haluaisi olla mukana rakentamassa tätä yhteiskuntaa. On erilaisia tapoja osallistua, ja vapaaehtoistoiminta on niistä yksi.

Teksti ja kuva: Melisa Yasav