Näin lahjoituksesi vaikuttaa vielä vuosien jälkeen Sierra Leonessa

Miten kauaskantoisia koulutuksen vaikutukset ovat? Saako lahjoituksilla aikaan pysyviä muutoksia kokonaisten yhteisöiden arkeen? Pakolaisapu teki Sierra Leonessa lukutaitotyötä 14 vuotta. Teimme seurantamatkan, jossa selvitimme, mitä lukutaitotyölle kuuluu nyt ja miten koulutus vaikuttaa yhteisöiden elämässä.

Kävimme seurantatutkimusta varten 13 kylässä, joissa olimme lopettaneet lukutaitotyön viisi vuotta aiemmin. 11 kylässä opetus jatkuu edelleen, vuosien jälkeen, yhteisön omin voimin. Kysyimme 400 ihmiseltä, miten lukutaitokoulutus on muuttanut kurssilaisten ja yhteisöiden elämää. Lue seitsemän esimerkkiä oheisesta infograafista!

 

Pakolaisavun lukutaitoryhmissä opitaan kirjoittamaan ja laskemaan temaattisin menetelmin eli käsittelemällä aiheita, jotka liittyvät tiiviisti opiskelijoiden arkeen. Siten kurssilaiset oppivat luku- ja laskutaidon lisäksi terveydenhuollosta, kestävistä viljelytavoista, ravitsemuksesta ja rahankäytöstä. Lisäksi kursseilla harjoitellaan demokraattista päätöksentekoa ja väkivallatonta ongelmanratkaisua.

Miksi lukutaitokoulutusta jatkettiin kylissä itsenäisesti?

Pakolaisapu aloitti toimintansa Sierra Leonessa heti verisen sisällissodan päättymisen jälkeen vuonna 2003. Sierra Leonen aikuisista luku- ja kirjoitustaidottomia oli 80 prosenttia, joten oli selvää, että Pakolaisapu tekisi maassa aikuislukutaitokoulutusta. Keskeisenä tavoitteena oli luoda koulutusmalli, jonka opiskelijat ottaisivat omakseen. Näin myös tapahtui: lukutaitokoulutusta on jatkettu Sierra Leonen kylissä itsenäisesti sen jälkeen, kun Pakolaisavun vetämä projekti päättyi.

Lukutaitoryhmiä perustettaessa Pakolaisapu huolehtii, että yhteisöihin koulutetaan riittävästi ryhmänohjaajia. Yhteisöt valitsevat itse koulutuksiin pääsevät ohjaajat. Vastuu piirin toiminnasta Sierra Leonessa oli osallistujilla ja he maksoivat ohjaajalle korvauksen opetuksesta – usein työnä tai ruokatarvikkeina. Aikuislukutaitokoulutusta tehtiin yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa, jolloin myös he omaksuivat käytetyn opetusmenetelmän. Tällä pyrittiin varmistamaan, että lukutaitokoulutus säilyy ja leviää Sierra Leonessa, jossa valtaosa aikuisista on lukutaidottomia.

Viisi vuotta projektin päättymisen jälkeen tehdyssä seurantatutkimuksessa selvitettiin myös syitä sille, miksi yhteisöt olivat jatkaneet koulutusta itsenäisesti. Tärkeimmiksi syiksi haastatellut mainitsivat ihmisten vahvan halun oppia, käsiteltävien aiheiden tärkeyden sekä opiskelun konkreettiset hyödyt arjessa. Keskeiseksi syyksi koettiin myös se, että yhteisöissä oli jo valmiiksi ohjaajat lukutaitoryhmille.

Lue täältä lisää Pakolaisavun työstä Sierra Leonessa!

Pakolaisapu jatkaa lukutaitotyötä Liberiassa ja Ugandassa. Koulutukselle on kova kysyntä. Tue lukutaitotyötä lahjoituksella.