Minä ja Pakolaisapu: Elina Ala-Hannula

Pakolaisavun johdon assistentin Elina Ala-Hannulan mukaan Pakolaisavun työn monipuolisuus tulee monelle yllätyksenä.

1. Mitä työhösi kuuluu?­­­­­

Työni sisältää monipuolisesti johdon avustavia tehtäviä. Olen vastuussa esimerkiksi hankinnoista sekä matkustamisen organisoimisesta. Lisäksi minulla on pienimuotoisia hallinnon kehittämistehtäviä, henkilöstöhallinnon avustavia tehtäviä sekä sisäisen tiedonkulun kehittäminen. Olen myös järjestänyt tapahtumia, joten olen saanut tehdä töitä laaja-alaisesti.

Johdon assistentin tehtävä perustettiin tammikuussa Pakolaisavun organisaatiouudistuksen myötä, joten kesti hetken, ennen kuin uuden toimenkuvan käytännöt ja rutiinit muotoutuivat.

2. Miksi haluat olla töissä Pakolaisavulla?

Päädyin Pakolaisapuun vähän vahingossa: tulin tänne rekrytointifirman kautta ensin toimistoassistentiksi. Minua kiinnosti työt järjestöalalla, joten tämä oli upea mahdollisuus päästä työskentelemään tärkeän asian puolesta. Viihdyn todella hyvin. Täällä on kiva ilmapiiri ja ihania työkavereita.

3. Mikä on tärkein asia, jonka olet oppinut Pakolaisavun alaisena?

Olen oppinut paljon järjestömaailmasta ja yhdistystoiminnasta laaja-alaisesti. Toimenkuva mahdollistaa organisaation toimintakentän tuntemisen läpileikkaavasti. Olen myös perillä yhteiskunnallisesta keskustelusta pakolaisuuteen liittyen.

4. Mikä saa sinut innostumaan työssäsi?

Organisaatiouudistuksen myötä hallintoa on keskitetty ja asiat toimivat nyt jouhevammin. Mielestäni toimivuus on jo vahvistunut ja tätä haluan nähdä jatkossa lisää, sillä se muodostaa pohjan koko organisaation toiminnalle.

5. Miten ihmiset reagoivat kuullessaan, missä olet töissä?

Kun kerron tekeväni töitä Suomen Pakolaisavussa, monet ovat kuulleet järjestöstä. Joudun kuitenkin useimmiten avaamaan sitä, mitä kaikkea teemme. Moni ei tiedä miten monipuolinen ja laaja Pakolaisavun kotimaan työn toimintakenttä on. Ehkä mielikuva on se, että keskitymme enemmän ulkomaan toimintaan tai sitten turvapaikanhakijoihin kotimaassa. Monille tulee yllätyksenä se, että teemme myös yksilö- ja sovittelutyötä.

6. Minkä asian toivoisit olevan vuoden päästä toisin?

Toivoisin, että yleinen asenneilmapiiri olisi suopeampi ja että ihmiset tietäisivät enemmän pakolaisuudesta, mikä vähentäisi siihen liittyviä oletuksia.

Teksti ja kuva: Melisa Yasav