Uusia alkuja Suomessa ja maailmalla

Kiitos lahjoittajiemme ja rahoittajiemme, maailmasta tuli jälleen vähän parempi vuonna 2016! Tässä joitakin esimerkkejä työmme tuloksista Suomessa ja maailmalla.

  1. Yksi keskeinen toimintamuoto kotimaan työssämme on maahanmuuttajien vertaisryhmätoiminta, jota Pakolaisapu on tehnyt jo 15 vuotta. Vuonna 2016 vertaisryhmiä järjestettiin myös turvapaikanhakijoille. Yhteensä 554 turvapaikanhakijaa sai vastaanottokeskuksissa pidetyissä ryhmissä tietoa muun muassa omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä asumisesta, koulutuksesta ja työelämästä Suomessa.

  2. Lukutaito helpottaa etenkin aikuisten pakolaisten arkea, sillä lukemaan opittuaan he voivat esimerkiksi auttaa lapsia läksyissä, ymmärtävät lääkereseptin ja pystyvät äänestämään. Vuonna 2016 Liberiassa 3750 pakolaista ja paikallista asukasta oppi lukemaan ja laskemaan Pakolaisavun järjestämien lukutaitopiirien ansiosta.

  3. Pakolaisavun Naapuruussovittelun keskus sovittelee naapurusten välisiä ja taloyhtiöiden sisäisiä konflikteja etenkin monikulttuurisilla asuinalueilla sekä tekee konflikteja ennaltaehkäisevää naapurustotyötä. Sovitteluissa kiistan osapuolet kohtaavat ja miettivät yhdessä sovittelijan tukemana, miten päästään sopuun. Viime vuonna Naapuruussovittelun keskus sovitteli 139 naapuruuskonfliktia.

  4. Pakolaisasutusalueilla ei ole pankkitoimintaa, joten yllättävä lääkärikäynti tai muu menoerä johtaa usein siihen, että pakolaisten täytyy lainata rahaa korkealla korolla ja kohtuuttomilla ehdoilla. Pakolaisavun järjestämissä säästö- ja lainaryhmissä opetellaan taloudenhallintaa ja ennakointia sekä säästetään yhteiseen lainakassaan. Viime vuonna 2155 pakolaista osallistui ryhmiin Ugandassa ja sai näin mahdollisuuden ottaa pienlainan esimerkiksi kotieläinten hankkimiseen. Yhteensä he saivat vuoden loppuun mennessä kokoon 39 000 euron säästöt!

  5. Pakolaisavun Järjestöhautomo on etenkin etnisten järjestöjen tukemiseen erikoistunut koulutus- ja osaamiskeskus. Viime vuonna 263 järjestöä sai Järjestöhautomolta koulutusta ja konsultaatiota toimintansa tehostamiseksi. Koulutusten painopiste oli viestinnässä sekä järjestöjen näkyväksi tekemisessä, ja niissä opeteltiin esimerkiksi valo- ja videokuvausta.

  6. Yli puoli vuosisataa jatkuneesta sisällissodasta toipuva Myanmar on viime vuodet ottanut ensiaskeleitaan kohti demokratiaa. Jotta maan nyt hauraasta rauhasta saataisiin kestävä, on ensiarvoisen tärkeää, että myös Myanmarin etniset vähemmistö otetaan mukaan rauhanprosessiin. Pakolaisavun ansiosta lähes kaksisataa karenni-vähemmistöön kuuluvaa nuorta pääsi viime vuonna koulutuksiin ja tapaamisiin, joissa he saivat tietoa Myanmarin rauhanprosessin etenemisestä ja mahdollisuuden kertoa omista tavoitteistaan sen suhteen.

  7. Pakolaisavun Kotikunta-hankkeen tekemässä kuntayhteistyössä yhdistyvät Pakolaisavun osaaminen asumisen verkostojen ja asukastyön kehittämisestä sekä alkuvaiheen kotoutumista tukevasta vertaisryhmätoiminnasta. Viime vuonna hanke tuki yhteensä kuutta suomalaiskuntaa, jotka ottivat ensimmäistä kertaa vastaan kiintiöpakolaisia.

  8. Sisällissodasta toipuvassa Sierra Leonessa kouluun pääsy ei ole nuorten kohdalla itsestään selvää. Pakolaisavun ammattikoulutusohjelma auttoi viime vuonna uuteen alkuun 214 sierraleonelaista nuorta ja koulutti heistä sairaanhoitajia, talonrakentajia, autonasentajia, suutareita ja muita ammattilaisia. Koulutuksiin valitaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia ja vammaisia.

  9. Pakolaisavun Kurvi-projekti tukee etenkin yksin Suomeen muuttaneita nuoria aikuisia pääsemään kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan. Viime vuonna Kurvin työtekijät tapasivat maahan muuttaneita nuoria 713 kertaa. Tapaamisissa ratkottiin esimerkiksi uuden kotimaan arkeen ja byrokratiaan liittyviä ongelmia.

  10. Pakolaisavun vapaaehtoiset tukevat turvapaikanhakijoita ja järjestävät heille esimerkiksi retkitoimintaa ja keskustelukerhoja. Muita vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat harrastussparraus ja Kaveriksi -toiminta, joissa maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset kohtaavat harrastamisen tai kyläilyn merkeissä. Viime vuonna 320 Pakolaisavun vapaaehtoista eri puolilta Suomea antoi aikaansa maahan muuttaneiden tukemiseen.