Nyt haussa: Asiantuntija, pakolaisuus ja vaikuttaminen

Suomen Pakolaisapu on vuonna 1965 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö ja oman alansa näkyvä asiantuntija. Pakolaisapu tukee pakolaisia ja siirtolaisia toimimaan aktiivisesti arjessa ja yhteiskunnan jäseninä sekä edistää heidän oikeuksiensa toteutumista. Suomessa Pakolaisapu on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden tiedotuksessa. Siirtolaisten ja pakolaisten kotoutumisen tukemiseen keskittyvän Suomen työn lisäksi Pakolaisapu tekee kehitysyhteistyötä pitkittyneissä pakolaistilanteissa Ugandassa, Liberiassa ja Myanmarissa.

Suomen Pakolaisapu hakee nyt joukkoonsa uutta osaajaa:
Asiantuntija, pakolaisuus ja vaikuttaminen

Suomen Pakolaisavun vaikuttamistyön tavoitteena on pakolaisten ja siirtolaisten yhdenvertaisuuden edistäminen niin Suomessa kuin globaalisti, eriarvoisuuden vähentäminen ja ihmisoikeuksien edistäminen. Kotimaassa Suomen Pakolaisapu tekee vaikuttamistyötä pakolaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä kehitysyhteistyöohjelmaa ja globaalikasvatustyötä tukevaa vaikuttamistyötä ajankohtaisista aiheista (mm. pitkittyneet pakolaistilanteet, kestävän kehityksen tavoitteet pakolaiskysymyksissä). Suomen Pakolaisavun vaikuttamistyön kohderyhmiä ovat erityisesti suuri yleisö, päättäjät ja viranomaiset. Pakolaisuuden ja siirtolaisuuden asiantuntijajärjestönä Suomen Pakolaisavun tehtävänä on lisätä pakolaisaiheiden näkyvyyttä mediassa. Vaikuttamistyötä tehdään myös yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tehtävästä:
Asiantuntija vastaa Suomen Pakolaisavun strategian mukaisesta vaikuttamistyöstä ja sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Hän luo yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkostoja, päättäjäyhteyksiä sekä yhteistyösuhteita pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien edistämiseksi. Asiantuntijana hän edustaa Suomen Pakolaisapua vaikuttamistyön kysymyksissä mediassa, sosiaalisessa mediassa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Asiantuntija myös kouluttaa mediaa ja päättäjiä sekä esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa kertoen pakolaisuuteen ja maailman pakolaistilanteeseen liittyvistä aiheista hyödyntäen Suomen Pakolaisavun ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n välistä tiedotuskumppanuutta. Suomen Pakolaisapu tekee tiiviistä yhteistyötä myös kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttaakseen pakolaisten oikeuksien toteutumiseen Suomessa. Asiantuntija toimii Pakolaisavun edustajana järjestöjen välisessä vaikuttamistyöhön liittyvässä yhteistyössä. Hän seuraa ja analysoi vaikuttamistyön ja -toiminnan tuloksia ja toteutuneita aktiviteetteja sekä valmistelee järjestön lausuntoja ja kantoja yhteistyössä järjestön muiden sisältöasiantuntijoiden kanssa. Asiantuntija vastaa ja raportoi tehtävässään viestinnän, vaikuttamistyön ja varainhankinnan yksikön päälikölle.

Tarjoamme tulevalle asiantuntijallemme:

 • kiinnostavan ja monipuolisen työkentän yhteiskunnallisesti ajankohtaisten asioiden parissa toimivassa organisaatiossa
 • innostavan mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä pakolaisten oikeuksien toteutumiseksi
 • mahdollisuuden kehittää ja uudistaa organisaation vaikuttamistyötä näkyvällä tavalla

Edellytämme hakijalta:

 • syvällistä osaamista pakolais- ja siirtolaiskysymyksistä sekä aihepiiriin liittyvistä kansainvälisistä sopimuksista ja lainsäädännöstä (Suomen osalta, EU-tasolla, globaalista näkökulmasta)
 • kykyä hahmottaa yhteiskunnan eri toimijoiden ja järjestökentän rooli päätöksenteossa
 • kokemusta vaikuttamistyöstä
 • verkostoitumiskykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja esiintymistaitoa
 • itsenäistä ja tavoiteorientoitunutta työotetta, organisointikykyä ja suunnitelmallisuutta
 • erinomaista paineensietokykyä sekä ongelmanratkaisukykyä
 • hyvää viestinnällistä osaamista, valmiutta mediatyöhön ja kokemusta some-viestinnästä (erityisesti Twitter)
 • erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa
 • ylempää korkeakoulututkintoa
 • vähintään kolmen vuoden työkokemusta esimerkiksi vaikuttamistyön, kehitysyhteistyön tai pakolais- ja siirtolaiskysymysten asiantuntijatyön tehtävistä

Lisäksi arvostamme:

 • kokemusta poliittisesta päätöksenteosta
 • hyviä verkostoja ja mediasuhteita
 • ruotsin kielen taitoa

Tehtävään sovelletaan Suomen Pakolaisavun palkkajärjestelmän mukaista palkkausta. Työsuhde on kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Toimita hakemuksesi palkkatoiveineen 5.7. klo 16.00 mennessä osoitteeseen: rekrytointi@pakolaisapu.fi otsikolla: Asiantuntija, pakolaisuus ja vaikuttaminen

Lisätietoja tehtävästä antaa viestinnän, varainhankinnan ja vaikuttamistyön yksikön esimies:
Tea Saloranta | puh. 044 754 3298 | 26-30.6.2017