Minä ja Suomen Pakolaisapu: Ala Saeed

Uusi sarja ”Minä ja Suomen Pakolaisapu” -esittelee Suomen Pakolaisavun työtä työntekijöiden kautta. Vertaisohjaaja Ala Saeed näkee arjessaan, miten vertaisryhmätoiminta voimaannuttaa maahanmuuttajia ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

1. Mitä työhösi kuuluu?­­­­­

Olen vastaava vertaisohjaaja Pak­olaisavun yhteisötyön yksikössä. Kehitämme yhdessä vertaistukitiimimme kanssa maahanmuuttajien vertaisryhmätyötä, koulutamme vertaisohjaajia ja mietimme, kuinka voisimme parhaiten tukea heitä tehtävässään. Lisäksi ohjaan itse kahta vertaisryhmää pääkaupunkiseudulla.

Aloitin nykyisessä tehtävässäni vuoden alussa. Aiemmin olen työskennellyt Pakolaisavussa eri hankkeissa projektityöntekijänä ja -koordinaattorina sekä vertaisohjaajana esimerkiksi turvapaikanhakijoille järjestetyissä ryhmissä.

2. Miksi haluat työskennellä juuri pakolaisten ja siirtolaisten asioiden edistämiseksi?

Kun pakolaiset tulevat Suomeen, he tarvitsevat paljon tukea etenkin uuden elämänsä alkuvaiheessa. Kolmannen sektorin rooli on tässä kohtaa todella tärkeä, sillä järjestöjen työn avulla ja etenkin vertaisryhmätoiminnalla voidaan nopeuttaa kotoutumista, kun ihmiset saavat hyödyllistä tietoa omalla äidinkielellään.

Sukupuolten välinen tasa-arvo, demokratia ja ihmisoikeudet ovat minulle tärkeitä arvoja. Haluan tehdä töitä sukupuolten välisen tasa-arvon, naisten oikeuksien sekä naisten ja lasten aseman edistämiseksi yhteiskunnassa. Omalla työlläni taistelen haitallisia perinteitä vastaan.

Ajattelen, että kantasuomalaiset eivät pysty yksin vastaamaan kotouttamisesta, vaan siinä tarvitaan myös täällä asuvien maahanmuuttajataustaisten osaamista. Olen itse tullut Suomeen pakolaisena Irakista vuonna 1999. Koska itselläni on samanlainen tausta kuin ryhmäläisillä, minun on helppo kohdata ja ymmärtää heitä.

3. Mikä työssäsi on palkitsevinta ja mikä haastavinta?

Palkitsevinta on nähdä, miten vertaisryhmien osallistujat oppivat uutta, voimaantuvat ja saavat lisää mahdollisuuksia elämässään. Ryhmän kautta tuleva tieto rohkaisee ihmisiä. Kun heillä on enemmän ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta, he uskaltavat tarvittaessa ottaa itsenäisesti yhteyttä vaikkapa Kelaan, perheneuvolaan tai viranomaisiin.

Viime vuonna kutsuimme poliisin vierailulle yhteen vertaisryhmään. Kurditaustaiset ryhmäläiset sanoivat, etteivät he olleet osanneet kuvitella, että poliisin kanssa voi keskustella rennosti eikä tätä tarvitse pelätä!

Vaikeimpia taas ovat ne tilanteet, joissa emme voi auttaa ryhmäläisiä, koska emme ole viranomaisia – jos esimerkiksi joku saa kielteisen turvapaikkapäätöksen tai perheenyhdistäminen ei onnistu, emme voi välittömästi tehdä oikein mitään.

4. Mistä löydät motivaation työhösi?

Työlläni on selkeä tavoite ja siihen pyrkiminen motivoi minua. Haluamme nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja kehittää koko kotoutumistoimintaa. Tahdon, että jokainen maahan muuttava pääsisi hyödyntämään omaa osaamistaan ja kiinni suomalaiseen työelämään.

Pakolaisapu on minulle ihanteellinen työpaikka, sillä sen arvot, kuten ihmisoikeuksien toteutumien ja yhdenvertaisuuden edistäminen, vastaavat omiani.

5. Mistä työsi tuloksesta olet ylpeä?

Vertaisryhmätoiminnalla pystytään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi moniin ongelmiin. Ryhmissä ihmiset voivat kertoa vapaasti, jos heistä tuntuu yksinäiseltä. Silloin voimme miettiä yhdessä, mistä löytyisi ystäviä ja muuta apua, etteivät he syrjäydy.

Kun Suomeen tuli vuonna 2015 paljon turvapaikanhakijoita, kutsuimme heille järjestettyihin ryhmiin asiantuntijoita kertomaan esimerkiksi seksuaalisuudesta ja Suomen rikoslainsäädännöstä. Monet turvapaikanhakijat antoivat palautetta, että he eivät olleet aiemmin tienneet, mitkä asiat Suomessa ovat sallittuja. Koen, että tämä auttoi merkittävästi mahdollisten ongelmien ehkäisyssä.

6. Minkä asian toivoisit olevan vuoden päästä toisin?

Toivoisin, että Suomen perheenyhdistämispolitiikasta tulisi inhimillisempää ja lempeämpää. Lisäksi haluaisin, että maahanmuuttajille annettaisiin enemmän mahdollisuuksia työllistyä. Etenkin kolmas sektori ja kirkko voisivat tarjota vaikka työharjoittelupaikkoja myös niille, jotka eivät vielä puhu hyvää suomea.

Teksti ja kuva: Ruut Tolonen

Tue Suomen Pakolaisavun työtä >

Lue lisää Suomen Pakolaisavun työstä >