Suomen Pakolaisavun vuosikertomus 2016

Vuonna 2016 maailmassa oli yli 65 miljoonaa pakolaista, enemmän kuin koskaan aiemmin. Suomen Pakolaisapu on oman alansa vahva toimija, joka työskentelee ulkomailla ja Suomessa monisuuntaisena asiantuntijaorganisaationa mahdollistaen uusia alkuja pakolaisille ja siirtolaisille.

Suomen Pakolaisavun missio on tukea pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnissa ja yhteiskuntien jäseninä sekä rakentajina. Tätä työtä ohjaavat järjestön keskeiset arvot ovat oikeudenmukaisuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus sekä läpinäkyvyys ja vastuullisuus.

Suomen Pakolaisapu on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden tiedotuksessa Suomessa.

Vuosi 2016 Pakolaisavun pitkäjänteisellä työllä saatiin aikaan merkittäviä tuloksia niin Suomessa kuin maailmalla. Lue näistä tarkemmin Pakolaisavun vuosikertomuksesta:

Lataa koko vuosikertomus 2016 (PDF).

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Pakolaisavun päärahoittajat:

Suomen ulkoasiainministeriö
STEA
EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto
tuhannet suomalaiset

Mahdollista kanssamme uusia alkuja.
pakolaisapu.fi/lahjoita