Haemme kouluyhteistyön assistenttia

Suomen Pakolaisapu on vuonna 1965 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö ja oman alansa näkyvä asiantuntija. Pakolaisapu tukee pakolaisia ja siirtolaisia toimimaan aktiivisesti arjessa ja yhteiskunnan jäseninä sekä edistää heidän oikeuksiensa toteutumista. Suomessa Pakolaisapu on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden tiedotuksessa. Siirtolaisten ja pakolaisten kotoutumisen tukemiseen keskittyvän Suomen työn lisäksi Pakolaisapu tekee kehitysyhteistyötä pitkittyneissä pakolaistilanteissa Ugandassa, Liberiassa ja Myanmarissa.

Suomen Pakolaisapu hakee nyt osaavaan joukkoonsa

Kouluyhteistyön assistenttia

Kouluyhteistyö on osa Suomen Pakolaisavun toteuttamaa globaalikasvatustyötä.
Suomen Pakolaisavun toteuttaman globaalikasvatuksen tavoitteena on oikoa virheellisiä käsityksiä pakolaisuudesta, siihen johtavista syistä ja seurauksista, herättää kiinnostusta maahanmuuttajien oikeuksia kohtaan ja saada aikaan positiivinen muutos nuorten asenteissa pakolaisuutta ja siirtolaisuutta kohtaan. Globaalikasvatustyön kautta Pakolaisapu haluaa mm. edistää nuorten kriittistä ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyä, tehdä monikulttuuristuvan maailman ymmärrettävämmäksi, vahvistaa erilaisuuden arvostamista, yhdenvertaisuutta ja edistää globaalien syy-seuraussuhteiden parempaa ymmärrystä.

Tehtävästä:

Kouluyhteistyön assistentti osallistuu kouluyhteistyön suunnitteluun ja toimii globaalikasvatuksen suunnittelijan tukena. Hän avustaa yhteydenpidossa kouluihin, markkinoi Suomen Pakolaisavun kouluvierailijoina toimivien edustajien kouluvierailuja kouluille sähköpostitse ja puhelimitse sekä koordinoi kouluvierailuja ja huolehtii käytännönjärjestelyistä. Hän hoitaa vierailijoiden matkajärjestelyt ja vastaa kouluille lähetettävien materiaalien postituksesta ja koonnista. Hän osallistuu myös sosiaalisessa mediassa kouluvierailijoille tapahtuvaan tiedottamiseen. Vierailujen jälkeen assistentti pyytää palautteet sekä koululta että vierailijalta. Kouluvierailuista saatujen palautteiden pohjalta assistentti pääsee osallistumaan Suomen Pakolaisavun toiminnan kehittämiseen. Assistentti tekee myös tarvittaessa itse kouluvierailuja, jolloin hänet koulutetaan tehtävään. Assistentti hoitaa kouluihin liittyvien toimintojen tilastointia ja raportointia kouluyhteistyöstä vastaaville työntekijöille. Lisäksi assistentti voi tehdä muita järjestön toimintoja tukevia tehtäviä järjestön tarpeiden sekä oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Tehtävään on saatu rahoitus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Paikka auki! -ohjelmasta. Ohjelma edellyttää, että tehtävään valittavan henkilön tulee olla alle 30-vuotias työtön tai työelämän ulkopuolella. Erityistä koulutustasovaatimusta tehtävään ei ole.

Tarjoamme tulevalle kouluyhteistyön assistentillemme:

 • kiinnostavan ja monipuolisen työkentän yhteiskunnallisesti ajankohtaisten asioiden parissa toimivassa organisaatiossa
 • mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin keskittyvän järjestön työntekijänä
 • mahdollisuuden oppia globaalikasvatuksesta, viestinnästä ja vaikuttamistyöstä

Edellytämme hakijalta:

 • hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentely- ja esiintymistaitoja
 • oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja suunnitelmallisuutta
 • kiinnostusta kouluyhteistyöhön, pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien edistämiseen
  sekä yhdenvertaisuuden vahvistamiseen
 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
 • hyviä kirjallisia viestintätaitoja
 • sosiaalisen median osaamista (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)

Lisäksi arvostamme:

 • aiempaa kokemusta globaalikasvatustyöstä ja/tai markkinoinnista
 • kuvankäsittelytaitoja ja/tai kokemusta WordPress-julkaisujärjestelmästä

Paikka auki! -ohjelman luonteesta johtuen tehtävä on vuoden määräaikaisuus.
Tehtävästä maksettava bruttopalkka on 1800e/kk.

Työ alkaa 22.5.2017 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 20.

Toimita hakemuksesi pe 5.5. klo 16.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi@pakolaisapu.fi otsikolla ”Kouluyhteistyön assistentti”.

Lisätietoja tehtävästä antaa viestinnän, varainhankinnan ja vaikuttamistyön yksikön esimies:
Tea Saloranta | puh. 044 754 3298 | ke 26.4. klo 9.00-10.00 ja ke 3.5. klo 16.00-17.00.

Lisätietoja Suomen Pakolaisavusta: www.pakolaisapu.fi
Lisätietoja STEA:n Paikka auki! -ohjelmasta: http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat