Viisi hienoa lukua vuodelta 2016

Tammikuussa Pakolaisavussa on summattu viime vuoden työn tuloksia ja kehitysyhteistyöohjelmamme osalta luvut alkavat olla koossa. Vuonna 2016 työstämme hyötyi Ugandassa, Myanmarissa, Liberiassa ja Sierra Leonessa yhteensä lähes 16 000 ihmistä. Tämä on kirkkaasti yli tavoitteen, joka vuodelle oli asetettu!

15 800 ihmisen elämästä tuli parempaa

Vuoden aikana kaikkiaan lähes 16 000 konflikteista kärsinyttä ihmistä sai taitoja, jotka auttavat heitä hankkimaan itse toimeentulonsa, osallistumaan kotikylänsä ja yhteisönsä päätöksentekoon, huolehtimaan lastensa hyvinvoinnista sekä myöhemmin auttamaan kotimaansa jälleenrakentamisessa. Kun mukaan lasketaan heidän perheenjäsenensä, työmme voi todeta muuttaneen yli 60 000 ihmisen elämää.

Sydämellinen kiitos kaikille lahjoittajille ja yhteistyökumppaneille. Ilman tukeanne emme pystyisi pitkäjänteiseen työhön, joka muuttaa pakolaisten elämää pystyvästi. Tässä esimerkit siitä, mitä lahjoituksilla viime vuonna saatiin aikaan toimintamaissamme.

Adjumani-37

1200 pakolaista osallistui ryhmätoimintaan Ugandassa

Kyakan ja Kyangwalin pakolaisasutusalueilla toimi vuoden aikana 61 pienryhmää, joiden yhteensä 1200 jäsentä saivat tukea omavaraisuuteen ja elinkeinon harjoittamiseen. Osallistujien kiinnostuksesta ja aiemmasta kokemuksesta riippuen ryhmäläisille järjestettiin koulutusta muun muassa eläintenhoidosta, yrittäjyydestä ja keittiöpuutarhan viljelystä. Viime vuonna monet ryhmistä opettelivat sadon parempaa varastointia, sillä usein home tai hiiret tuhoavat kallisarvoisen viljavaraston.

Ryhmästä saa oppia viljelyyn tai kanankasvatukseen.

 

193 karenninuorta sai tietoa rauhanprosessista Myanmarissa

Myanmarin rauhanprosessin onnistuminen riippuu pitkälti siitä, miten maan yli 100 etnistä ryhmää saadaan osallistettua prosessiin. Pakolaisavun kumppanin, nuorisojärjestö Kayah State Youth Networkin ansiosta 193 karenni-vähemmistöön kuuluvaa nuorta pääsi viime vuonna koulutuksiin ja tapaamisiin, joissa he saivat tietoa rauhanprosessin etenemisestä ja mahdollisuuden kertoa omista tavoitteistaan sen suhteen.

myanmar
 

3750 aikuista pääsi lukutaitoryhmään Liberiassa

Pakolaisapu toimii Liberiassa pääasiallisesti norsunluurannikkolaisten pakolaisten parissa, ja viime vuonna heistä lähes 1500 pääsi opiskelemaan luku- kirjotus- ja laskutaitoa Pakolaisavun lukutaitoryhmissä. Näiden ohella ryhmäläiset saivat tietoa esimerkiksi hygienian merkityksestä, perhesuunnittelusta ja naisten oikeuksista. Aikuisille suunnattujen lukutaitoryhmien hyödyn on huomannut myös paikallisväestö: viime vuonna liberialaiset perustivat peräti 52 omatoimista, Pakolaisavun mallin mukaan toimivaa lukutaitoryhmää.

Nomba 2015 _37

 

214 nuorta opiskeli ammatin Sierra Leonessa

Sisällissodasta toipuvassa Sierra Leonessa kouluun pääsy ei ole nuorten kohdalla itsestään selvää. Pakolaisavun käytännönläheinen ammattikoulutusohjelma auttaa uuteen alkuun etenkin vammaisia ja syrjäytyneitä nuoria. Viime vuonna koulutusohjelmista valmistui tai niissä opiskeli yli 200 talonrakentajaa, autonasentajaa, kengäntekijää ja muuta ylpeää ammattilaista.

Tulevia automekaanikkoja Sierra Leonesta.