Myös jalkapallo voi olla kehitysapua

Soccor Without Bordersin tyttöjoukkue. Kuva: SWB

Soccer Without Bordersin tyttöjoukkue. Kuva: SWB

Kehitysyhteistyö on paljon muutakin kuin lukutaito-opetusta ja kaivojen rakentamista. Tällä hetkellä yksi keskeisistä työmuodoista on paikallisten järjestöjen tukeminen, jota myös Pakolaisapu tekee kaikissa toimintamaissaan. Ugandassa koulutamme muun muassa Soccer Without Borders -järjestöä ja autamme alkuun nuorten itse perustamia harrastusryhmiä.

Jalkapallo yhdistää ihmisiä kansallisuudesta ja elämäntilanteesta riippumatta – myös pakolaisten parissa.

Ugandan pääkaupungissa Kampalassa toimivalle Soccer Without Bordersille jalkapallo on kuitenkin enemmän kuin urheilulaji. Jalkapallon avulla järjestö opettaa pakolaisnuoria toimimaan ryhmässä, ymmärtämään kulttuurieroja ja löytämään omat vahvuutensa. Kentällä Kongon, Etelä-Sudanin ja muiden Ugandan naapurimaiden levottomuuksia paenneet lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan toisiinsa ja ugandalaisiin ikätovereihinsa.

Pelivuorojen yhteydessä järjestö tarjoaa lapsille ja nuorille koulutusta ja kielenopetusta: ennen aloituspotkua pelaajat opiskelevat englantia ja päivästä riippuen vaikkapa ympäristö- tai terveystietoa.

Tukea järjestötoimintaan

Olivier Matanda

Olivier Matanda

Jotta järjestö pääsee tavoitteeseensa, täytyy sen oman toiminnan olla vakaalla pohjalla. Pakolaisapu onkin tukenut Kampalan Soccer Without Bordersia vuodesta 2013 kouluttamalla sen englanninopettajia sekä neuvomalla hallinnon pyörittämisessä. Käytännönläheisissä ohjaajien ja työntekijöiden koulutuksissa opetellaan yhdessä järjestötoiminnan perusteita kuten sitä, millaiset säännöt järjestö tarvitsee ja miten sen taloutta hoidetaan. Lisäksi mietitään, kuinka järjestön työnjako toimisi tehokkaimmin.

Soccer Without Bordersin toimintaa Kampalassa kolmen vuoden ajan johtanut Olivier Matanda kertoo Pakolaisavulle olevansa syvästi kiitollinen saamastaan tuesta.

”Pakolaisavun kanssa työskentely oli minulle kuin taivaan lahja, ja yhteistyöstä on ollut todella paljon hyötyä Ugandan pakolaisille! Kun aloitin järjestön toiminnanjohtajana, minulla ei ollut riittävästi osaamista johtamisesta. Suurin osa nykyisistä tiedoistani on peräisin Pakolaisavulta. Suurkiitos tuesta, taidoista ja tiedoista!”, Oliver kirjoittaa.

Järjestössä toimiminen antoi Oliverille myös intoa syventää osaamistaan. Loppuvuodesta hän lähti Ruotsiin opiskelemaan johtamista ja hallintoa, aikomuksenaan palata maisterintutkinnon suoritettuaan Ugandaan YK:n palvelukseen.

Harrastaminen vähentää turhautumista

Jalkapallo linkittyy Pakolaisavun työhön myös Ugandan Nakivalen pakolaisasutusalueella. Siellä Pakolaisapu tukee nuorten itse perustamia harrastusryhmiä, joista monet keskittyvät jalkapalloon tai muuhun urheiluun.

Pakolaisapu haluaa huomioida työssään erityisesti nuoret, sillä heille pakolaisleirin toimettomat päivät aiheuttavat herkästi turhautumista, mikä taas saattaa johtaa haluun liittyä aseellisiin ryhmiin. Varsinkin yksin tulleille pakolaisnuorille ryhmätoiminta ja liikunta voivat myös olla väylä käsitellä sotatraumoja ja saada ajatukset hetkeksi irti arjen haasteista.

Harrastuskerhot ovat pakolaisiksi joutuneille nuorille mainoita paikkoja oppia tiimityötaitoja. Pakolaisavun järjestämissä nuorten ryhmänohjaajien koulutuksissa esimerkiksi tehdään ryhmille vuosisuunnitelmia ja mietitään keinoja kerätä varoja ryhmän toiminnan mahdollistamiseksi. Demokraattisen yhteiskunnan pelisääntöjen tuntemisesta on hyötyä siinä vaiheessa, kun pakolaiset palaavat takaisin kotimaahansa ja jälleenrakennus alkaa.

Yhdessä tekeminen opettaa nuorille myös suvaitsevaisuutta. Konkreettisesti tämä näkyy nuorten itse järjestämissä jalkapalloturnauksissa, joissa eri kansallisuuksia edustavat nuorisojoukkueet pelaavat yhdessä ja auttavat toisiaan jakamalla niukkoja resurssejaan, kuten peliasuja ja jalkapalloja.

Nakivalen nuorten jalkapalloryhmien ja muiden kerhojen toimintaa vaikeuttaakin se, että niillä on pulaa palloista, soittimista, näytelmäkerhojen rooliasuista ja muista harrastusvälineistä.

Voisitko sinä auttaa toiminnan ylläpitämisessä?

Yhden jalkapallon pakolaisnuorille saa 11 eurolla.

Lahjoita

Alle 14-vuotiaiden jalkapallojoukkue.

Alle 14-vuotiaiden jalkapallojoukkue. Kuva: SWB