Maailmassa on yli 65 miljoonaa pakolaista

Konfliktit ja vaino ajoivat ennätyksellisen määrän ihmisiä pakoon vuoden 2015 aikana. Pakolaisten määrä ylitti ensi kertaa historiassa 60 miljoonan rajapyykin. Pakolaisia oli viime vuoden lopulla 65,3 miljoonaa. Pakolaisten määrä kasvoi vuodessa suomalaisten verran, 5,8 miljoonalla.

graafi_trends_2015

Kun kymmenen vuotta sitten kuusi ihmistä joutui jättämään kotinsa joka minuutti, vuonna 2015 joka minuutti joutui pakenemaan 24 ihmistä. YK:n pakolaisjärjestö julkaisi vuoden 2015 pakolaistilastot kansainvälisenä pakolaispäivänä 20.6.

Historiallista kasvua

Suurin osa pakolaisista pakenee ensin oman maan sisäpuolella toiselle alueelle. Maan sisäisiä pakolaisia onkin enemmän kuin koskaan ennen, 40,8 miljoonaa. Suurin osa evakoista on Kolumbiassa, Syyriassa ja Irakissa.
Kansainvälisiä, lähinnä oman kotimaan lähialueiden pakolaisleireillä eläviä pakolaisia on 21,3 miljoonaa. Viimeksi tällaissa luvuissa oltiin 1990-luvun alussa Itä-Euroopan kriisien aikaan.

Pakolaisuus on ollut kasvussa 1990-luvun puolivälistä lähtien monin paikoin maailmaa, mutta viimeisen viiden vuoden aikana tahti on kiihtynyt. Pakolaisuutta aiheuttavat konfliktit kestävät pidempään kuin aikaisemmin. Esimerkkejä löytyy muun muassa Somaliasta ja Afganistanista, joiden konfliktit ovat kestäneet jopa neljäkymmentä vuotta.

Pitkittyneiden konfliktien lisäksi uusia konflikteja syttyy koko ajan, ja paluumuutto on aiempaa hitaampaa. Viime vuonna vain 201 400 pakolaista kykeni palaamaan kotimaahansa, useimmissa tapauksissa Afganistaniin, Sudaniin ja Somaliaan.

90 % pakolaisista kehitysmaissa, puolet kolmesta lähtömaasta

Pakolaisten tulo Eurooppaan on puhuttanut vuoden 2015 aikana. Maailman pakolaisista ylivoimaisesti suurin osa, 86 prosenttia, on kuitenkin edelleen kehitysmaissa lähellä konfliktialueita. Jos Palestiinan pakolaiset lasketaan mukaan, luku on yli 90 prosenttia.

graafi_global_trends_2015

Turkki on suurin pakolaisten vastaanottajamaa. Maassa asuu noin 2,5 miljoonaa pakolaista. Väkilukuun suhteutettuna Libanonissa elää eniten pakolaisia, 183 pakolaista 1000 asukasta kohden. Talouden kokoon suhteutettuna eniten pakolaisia on Kongon demokraattisessa tasavallassa.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan yli puolet maailman pakolaisista on kotoisin Syyriasta, Afganistanista ja Somaliasta. Maansisäisiä pakolaisia on eniten Kolumbiassa, Syyriassa ja Irakissa.

Turvapaikkojen tarve kasvaa

Vuonna 2015 jätettiin ennätysmäärä turvapaikkahakemuksia, yli kaksi miljoonaa. Vuoden lopussa kaikkiaan 3,2 miljoonaa turvapaikanhakijaa odotti päätöstä hakemukseensa. Saksa vastaanotti enemmän turvapaikkahakemuksia kuin mikään muu maa, 441 900. Toiseksi eniten turvaa haettiin Yhdysvalloista, jonne jäetettiin 172 700 hakemusta. Merkittävästi aiempaa enemmän turvapaikkahakemuksia jätettiin myös Ruotsissa, 156 000, ja Venäjällä, 152 500.

Adjumani-107

Suurin osa maailman pakolaisista on lapsia. Kuvan lapset olivat paenneet Etelä-Sudanin levottomuuksia Ugandaan Adjumanissa sijaitsevan Nyumanzin pakolaisasutusalueelle. Kuva: Jussi Välipirtti.

Maailman pakolaisista 51 prosenttia on lapsia. Yksin matkustavia lapsia on enemmän kuin koskaan ennen. Kaikkiaan 98 400 yksin paennutta lasta jätti turvapaikkahakemuksen.

YK:n pakolaisjärjestön raportti maailman pakolaistilanteesta julkaistaan vuosittain kansainvälisenä pakolaispäivänä 20. kesäkuuta. Englanninkielinen raportti on luettavissa UNHCR:n sivuilta.