Tutkimus naapuruussovittelun vaikuttavuudesta julkaistu

Naapuruussovittelu on tehokas tapa ennaltaehkäistä asuinalueilla syntyviä konflikteja ja parantaa asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Yli 85 prosenttia naapuruussovittelussa mukana olleista ihmisistä suosittelee palvelua myös muille. Tieto selviää Pakolaisavun naapuruussovittelun vaikuttavuutta tutkineesta selvityksestä. Vaikuttavuustutkimus julkaistaan sovittelua ja rauhanvälitystyötä esiin tuovana Ahtisaari-päivänä 10.11.2015.

Naapuruussovittelun päämääränä on asumisen turvallisuuden lisääminen ja naapuruussovun edistäminen. Pahimmillaan pienet asiat, kuten tuoksut ja äänet, kärjistyvät naapurustoissa isoiksi riidoiksi, jos asioista ei puhuta. Kiinteistöyhtiöt voivat saada tilanteen johdosta jatkuvasti valituksia, ja samalla koko naapuruston ilmapiiri ja turvallisuuden tunne voi heiketä.

Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamista jo kymmenen vuoden ajan

Yhdistystoiminta on oleellinen osa suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttamista. Yksi suurimmista toiminnan laajentumista ja tehostamista rajoittavista tekijöistä on kuitenkin tietämättömyys suomalaisesta yhdistyslainsäädännöstä ja parhaista käytännöistä. Pakolaisavussa havahduttiin tilanteeseen jo yli kymmenen vuotta sitten, jolloin erityisesti maahan muuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen järjestöjen tukemiseksi ideoitiin yhdistystyön osaamis- ja kouluttamiskeskus Järjestöhautomo.

Yhteiskunnalliset esteet hankaloittavat maahan muuttaneiden nuorten kotoutumista

Minkälaisiin esteisiin maahanmuuttajanuoret törmäävät tavoitellessaan hyvää elämää Suomessa? Miltä Suomen koulutus- ja palvelujärjestelmät näyttävät nuorten näkökulmasta? Miten voimme edistää konkreettisesti pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten nuorten kotoutumista, sen sijaan että vain toistetaan mantroja kielen ja kulttuurin omaksumisesta?

Suomen Pakolaisavun ja Into Kustannuksen julkaisema teosKiertoteitä vastaa näihin kysymyksiin nuorten omien tarinoiden, sosiaalialan ammattilaisten ja tutkijan näkökulmasta. Kirja julkaistaan maahan muuttaneita nuoria tukeneen Suomen Pakolaisavun Kurvi-projektin päätösseminaarissa torstaina 5.11.2015.